Management

Ekal Abhiyan Trust Board

Sanrakshak Mandal

 • Shri Rameshwar Lal
  Shri Rameshwar Lal Kabra (Bapuji)

 • Shri Sajjan
  Shri Sajjan Bhajanka
 • Shri Shyam
  Shri Shyam Gupt

Board of Trustees

 • Shri Pradeep
  Shri Pradeep Goyal
  Chairman
 • Shri Sajan Kumar
  Shri Sajan Kumar Bansal
  Trustee
 • Shri Laxmi Narain
  Shri Laxmi Narain Goel
  Trustee
 • Shri Ramesh Kumar
  Shri Ramesh Kumar Saraogi
  Trustee
 • Smt. Manju Shree
  Smt. Manju Shree Srivastava
  Trustee
 • Shri Naresh
  Shri Naresh Jain
  Trustee
 • Shri Nand Kishore
  Shri Nand Kishore Aggarwal
  Trustee
 • Shri Rajesh
  Shri Rajesh Goyal
  Trustee
 • Shri Satya Narayan
  Shri Satya Narayan Kabra
  Trustee
 • Sri Madhawendra
  Sri Madhawendra Singh
 • Dr Lalan
  Dr Lalan Sharma
 • Shri Ramesh
  Shri Ramesh Maheshwari
 • Smt Meena
  Smt Meena Agrawal
 • Shri Surendra
  Shri Surendra Kumar Jindal
 • Shri Balasubramaniam
  Shri Balasubramaniam
 • Shri Tribhuvan
  Shri Tribhuvan Kabra

Invitees

 • Shri Ramesh
  Shri Ramesh Shah
 • Shri Suman
  Shri Suman Dhir
 • Dr. HK
  Dr. HK Mittal
 • Shri Prem
  Shri Prem Assudani

Central Executive Committee

 • Shri Suman
  Shri Suman Dhir
  President
 • Shri Madhawendra
  Shri Madhawendra Singh
  Working President
 • Smt Usha
  Smt Usha Jalan
  Vice President
 • Shri Pawan
  Shri Pawan Agarwal
  Vice President
 • Shri Satish
  Shri Satish Tulsyan
  Vice President
 • Shri Jagdish
  Shri Jagdish Mahajan
  Vice President
 • Smt. Neeta
  Smt. Neeta Bansal
  Vice President
 • Shri Lalan Kumar
  Shri Lalan Kumar Sharma
  General Secretary
 • Shri Khemanand
  Shri Khemanand Sapkota
  Member
 • Shri Deep
  Shri Deep Kumar
  Member
 • Shri Om Prakash
  Shri Om Prakash Sharma
  Member
 • Shri Jitu
  Shri Jitu Pahan
  Member
 • Shri Kameshwar
  Shri Kameshwar Sharma
  Member
 • Shri Sanjay
  Shri Sanjay Sahu
  Kendriya Pramukh, Gram Sangathan

Ekal Global Team

Trust Board

 • Naresh
  Naresh Kumar
  Chairman
 • Shri Ramesh
  Shri Ramesh Shah
 • Shri Sajjan Kumar
  Shri Sajjan Kumar Bhajanka
  Trustee
 • Shri Jitendra Bhai
  Shri Jitendra Bhai Bhansali
  Trustee
 • Shri Naresh
  Shri Naresh Jain
  Co-ordinator
 • Shri S K
  Shri S K Jindal
  Trustee
 • Shri Bitthal
  Shri Bitthal Maheshwari
  Trustee
 • Shri Subhash
  Shri Subhash Chander
  Trustee
 • Shri Devendra
  Shri Devendra Gupta
  Trustee
 • Shri Ankur
  Shri Ankur Tade
  Trustee

Ekal Global Foundation (EGL) Executive Committee

 • Shri Prem
  Shri Prem Assudani
  President
 • Shri Ashok
  Shri Ashok Arora
  VP, America
 • Shri Bitthal
  Shri Bitthal Maheshwari
  VP, Europe
 • Shri Prabhakar
  Shri Prabhakar Tijare
  VP, Middle East
 • Smt Neera
  Smt Neera Marwah
  VP, South East
 • Smt Sangita
  Smt Sangita Gupta
  General Secretary
 • Shri Neeraj
  Shri Neeraj Gupta
  Secretary cum Treasurer

Ekal Vidyalaya Foundation of India (EVFI)

 • Sri Ravi
  Sri Ravi Dev Gupta
  Chairman
 • Sri R. P.
  Sri R. P. Khaitan
  Trustee
 • Sri Praveen
  Sri Praveen Pandya
  Trustee
 • Sri Jitendra
  Sri Jitendra Bhansali
  Trustee
 • Sri Subba
  Sri Subba Rao
  Trustee
 • Sri O.P.
  Sri O.P. Dani
  Trustee
 • Shri Suman
  Shri Suman Dhir
  Trustee
 • Sri Raj Kumar
  Sri Raj Kumar Karwa
  Trustee
 • Sri Naresh
  Sri Naresh Jain
  Trustee
 • Sri Ashok
  Sri Ashok Arora
  Trustee (President-WC)
 • Ma. Shyamjee
  Ma. Shyamjee Gupt
  Invitee
 • Sri Kamlesh
  Sri Kamlesh Shah
  Chairperson-EVFUSA
 • Sri Subra
  Sri Subra Dravida
  President-EVFUSA
 • Sri Rajesh
  Sri Rajesh Goyal
  Ekal Abhiyan Prabhari
 • Dr. Lalan
  Dr. Lalan Sharma
  Kendriya Abhiyan Pramukh
 • Smt. Anand
  Smt. Anand Vadehra
  Invitee, Secretary-WC
 • Sri Neeraj
  Sri Neeraj Gupta
  Treasurer, WC
 • Sri Sudesh Gupta,
  Sri Sudesh Gupta,
  President EVF Australia Ex-officer
 • Sri Pradeep
  Sri Pradeep Goyal
  Ex-Chairman
 • Sri Sajan
  Sri Sajan Bansal
  Ex-Trustee