Management

Board of Directors

 • Kamlesh
  Kamlesh Shah
  Chairman

  (630) 460-6971

  Kamlesh.shah@gmail.com
 • Arun
  Arun Gupta
  Director

  (513) 509-1480

  themedlab@yahoo.com
 • Ramesh
  Ramesh Shah
  Director

  (281) 300-7424

  ramesh.shah@ekal.org
 • Umesh
  Umesh Shukla
  Director

  (908) 240-7720

  shuklafamily80@gmail.com
 • Pratibha
  Pratibha Goyal
  Director

  (858) 952-2908

  pratibhagoyal9@gmail.com
 • Sajjan
  Sajjan Agarwal
  Director

  (919) 349-2669

  skagarwal@greenhawkcorp.com
 • Madhu
  Madhu Bansal
  Director

  (214) 675-7994

  madhubansal1@gmail.com
 • Dr. Rakesh
  Dr. Rakesh Gupta
  Director

  (937) 238-2127

  r.gupta2156@gmail.com
 • Meena
  Meena Subramanyam
  Director

  (857) 928-5601

  msfishyfishy@gmail.com
 • Pradeep
  Pradeep Goyal
  Trustee

  +91 96998 37777

  pradeep.goyal@ekal.org

Executive Committee

 • Subra
  Subra Dravida
  President

  (508) 249-7753

  sdravida2@gmail.com
 • Suresh
  Suresh Iyer
  Ex President

  (805) 907-9116

  suresh.iyer@ekal.org
 • Ranjani
  Ranjani Saigal
  Exec. Director

  (781) 308-3335

  ranjani.saigal@ekal.org
 • Viral
  Viral Patel
  Vice President (Technology)

  (202) 247-7434

  viral.patel@ekal.org
 • Naren
  Naren Chavda
  Secretary

  (832) 605-3436

  naren.chavda@gmail.com
 • Vandita
  Vandita Joshi
  Treasurer

  832-276-8295

  Vandita13@hotmail.com

Board of Advisors

 • Subhash
  Subhash Gupta
  Chairman-Advisor

  (832) 723-1500

  saroj1952@aol.com
 • Vinod
  Vinod Ambastha
  Advisor

  (562) 416-5976

  vinodambastha@hotmail.com
 • Srinarayan
  Srinarayan Chandak
  Advisor

  (309) 662-8353

  chandak101@yahoo.com
 • Yashpal
  Yashpal Lakra
  Advisor

  (248) 562-7772

  ylakra@comcast.net
 • Ashok
  Ashok Danda
  Advisor

  (713) 376-0535

  ashokdanda@yahoo.com
 • Ajay
  Ajay Keshap
  Strategic Advisor - Ekal Health Initiative

  (818) 929- 6332

  ajay.keshap@ekal.org

Regional Presidents

 • Pratibha
  Pratibha Goyal
  Pacific

  (858) 952-2908

  pratibhagoyal9@gmail.com
 • Dr. Nishendu
  Dr. Nishendu Baxi
  Central

  (708) 691-2790

  nbaxi56@gmail.com
 • Umesh
  Umesh Choudhry
  Florida

  (727) 507-0584

  uchoudhry@aol.com
 • Jyotindra
  Jyotindra Patel
  Mid Atlantic

  (732) 672-8071

  jyotindu@verizon.net
 • Vishakha
  Vishakha Manek
  Midwest

  (513) 850 1576

  VishyManek@aol.com
 • Ashok
  Ashok Jha
  New England / New York

  (203) 570 -2000

  jhaashok@gmail.com
 • Swati
  Swati Girglani
  Southeast

  (732) 713-4192

  Swati.Girglani@gmail.com
 • Yogesh
  Yogesh Patel
  Southwest

  (713) 885-6241

  yogi1.patel@gmail.com

Working Committee Members

 • Kalpana
  Kalpana Fruitwala
  Communications & Marketing

  (214) 499-0939

  kalpana.fruitwala@gmail.com
 • Prakash
  Prakash Shah
  Event- Chair

  (281) 974-0805

  prakashmshah@gmail.com
 • Prakash
  Prakash Waghmare
  Media

  (973) 525-2250

  prakash.waghmare@ekal.org
 • Viral
  Viral Patel
  Web

  (202) 247-7434

  viral.patel@ekal.org
 • Subhash
  Subhash Gupta
  Operations

  (832) 723-1500

  saroj1952@aol.com
 • Prajna
  Prajna Khisty
  Youth

  (732) 762-5464

  prajna.khisty@ekal.org

Event Committee

 • Prakash
  Prakash Shah
  Event- Chair

  (281) 974-0805

  prakashmshah@gmail.com
 • Ankita
  Ankita Shah
  Event Committee Central

  (630) 337-2324

  ankita.pratik@gmail.com
 • Madhu
  Madhu Bansal
  Event Committee Florida

  (214) 675-7994

  madhubansal1@gmail.com
 • Dipa
  Dipa Shah
  Event Committee Florida

  (732) 648-1096

  dipashah@hotmail.com
 • Meena
  Meena Kadaba
  Event Committee Pacific

  (805) 509-2763

  mrkadaba@yahoo.com
 • Nayna
  Nayna Shah
  Event Committee

  (661)304-7472

  naynashah2551@yahoo.com
 • Suman
  Suman Kejriwal
  Event Committee

  (937)339-8249

  sumandayton@gmail.com
 • Sameer
  Sameer Thaker
  Canada

  (519) 566-5190

  alliswell365@gmail.com

Social Media Committee

 • Ankita
  Ankita Shah
  Social Media co-chairs

  (630) 337-2324

  samachar@ekal.org
 • Madhu
  Madhu Bansal
  Social Media co-chairs

  (214) 675-7994

  samachar@ekal.org

Arogya Project

 • Shachi
  Shachi Rattan
  Co-Ordinator

  (937) 542-1316

  shachirattan@yahoo.com
 • Rakesh
  Rakesh Gupta
  Co-Ordinator

  (937) 238-2127

  r.gupta2156@gmail.com

Gramothan Project

 • Hasmukh
  Hasmukh Shah
  Co-Ordinator

  (815) 499-9819

  hptampico@gmail.com

National Office Staff

 • Pooja
  Pooja Shah
  Office Manager and Accountant

  (281) 668-5982

  accountant@ekal.org
 • Sunita
  Sunita Zamwar
  Accounts Assistant

  (281) 668-5252

  sunita.z@ekal.org
 • Vinita
  Vinita Dogra
  Administrative Assistant

  (281) 668-5252

  ekalusa@ekal.org
 • Rashmi
  Rashmi Nalgirkar
  Event Coordinator

  (281) 668-5982

  eventusa@ekal.org
 • Suman
  Suman Patibanda
  Administrative Assistant

  (281) 668-5982

  suman.p@ekal.org